Bevlogenheid wat is dat?

Bevlogenheid wat is dat?

Bevlogenheid is een bekend begrip, maar wat is bevlogenheid eigenlijk en waar dient bevlogenheid voor? In dit artikel wordt verder ingegaan op het begrip bevlogenheid. Bevlogenheid is een ontzettend breed begrip vanuit een bepaald model. Het is niet mogelijk al deze theorieën en aspecten te bespreken. In dit artikel zal worden ingegaan op de kern van bevlogenheid. Stuur jij personeel aan of ben in je opleiding als manager? Dan is het verstandig dit artikel zorgvuldig door te lezen.

Definitie

Voordat we verder in kunnen gaan op bevlogenheid is het belangrijk het begrip eerst te definiëren. Kijkend naar de definitie van bevlogenheid kunnen er twee verschillende varianten worden gevonden. Als eerste luidt de Van Dale variant die bestaat uit: inspiratie, bezieling en geestdriftigheid. Deze definitie is erg kortzichtig en daarom hebben de wetenschappers Schaufeli en Bakker in 2004 een uitgebreidere definitie gemaakt. Deze luidt als volgt: ‘Bevlogenheid wordt gedefinieerd als een positieve affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening, die wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie. Dit is alsnog erg uitgebreid omdat vitaliteit op zichzelf al een heel uitgebreid begrip is. Het uitgangspunt is dat de werknemer energiek en goed te werk gaat, dit zijn dus de beste medewerkers die je kunt hebben.

Hoe ziet bevlogenheid eruit in de praktijk

Bevlogen werknemers zijn de werknemers waar jij als leidinggevende van smult. Simpelweg zijn bevlogen medewerkers, medewerkers die houden van het werk dat zij doen. Het gaat hierbij dan om engagement. De werknemer is positief betrokken bij de organisatie waar hij of zij in werkt. Bevlogen werknemers zetten zich met passie in voor het bedrijf, dit biedt veel voordelen. Teams werken efficiënter, effectiever en over het algemeen een stuk harder dan medewerkers die minder bevlogen zijn. Vaak wordt gezien dat werknemers in het begin erg bevlogen zijn en vervolgens afzwakken, meestal hebben zij dan een nieuwe prikkel nodig. Wanneer je als bedrijf succesvol wilt zijn, dan is het zaak te beschikken over bevlogen medewerkers. Betrokkenheid is anders dan bevlogenheid, betrokkenheid gaat een stap verder. Bevlogenheid gaat over het werk op zichzelf, betrokkenheid gaat over het werk en het desbetreffende bedrijf waar hij of zij in werken. Een bevlogen medewerker haalt voldoening uit zijn of haar werk. Een betrokken medewerker doet hetzelfde maar voelt daarnaast ook liefde voor het bedrijf waar hij of zij werkzaam is.

Hoe krijg je bevlogen personeel

Als eerste is het ontzettend belangrijk dat niet iedereen in jouw bedrijf bevlogen kan zijn, dit is gewoonweg niet realistisch in een groot bedrijf. Als je een klein bedrijf hebt zoals een fysiotherapiepraktijk of een psychologenpraktijk is dit wel mogelijk. Dit is een heel andere situatie dan bijvoorbeeld een gemeente waar duizenden medewerkers actief zijn. Je personeel kun je wel stimuleren bevlogen te worden. In de basis doet de mens iets als hij of zijn daar wat voor terug krijgt. Het gaat hierbij niet alleen om salaris maar ook om waardering. Als jij laat zien dat jij je personeel waardeert zullen zij harder voor je werken. Loop eens over de werkvloer en vraag hoe het met hem of haar gaat! Bevlogenheid kun je dus vergroten door betrokken te zijn naar jouw personeel toe.

Reacties zijn gesloten.