Coaching op de werkplek – 3 Tips voor succes

Coaching op de werkplek – 3 Tips voor succes

Werkplekcoaching verwijst naar de interactie tussen de werknemer en de coach om het werk te verbeteren, zwakke punten te identificeren en sterke punten te versterken, zodat de prestaties van de werknemer vooruit blijven gaan. Coaching op de werkplek kan werknemers in staat te stellen optimaal te presteren. In dit artikel verkennen we een aantal belangrijke tips om effectieve coaching op de werkplek te implementeren.

1. Het identificeren van de ontwikkelingsdoelstellingen

Bij coaching staat het ontwikkelen van mensen en hen helpen hun doelen te bereiken centraal. Een coach is er om het individu op de werkplek te ondersteunen. Met andere woorden, zodra het “waarom” is besproken en geïdentificeerd, zorgt een coach voor de begeleiding naar het “hoe”.

Holistische coachingsconcepten zoals vitaliteitscoaching richten zich op het vermogen om anderen te helpen meer zelfbewustzijn te ontwikkelen en verscheidene opties, kansen en mogelijkheden te overwegen. De teamleden moeten worden aangemoedigd om de oude gewoonten of werkwijzen die niet meer optimaal werken, af te leren.

2. Het leerproces vergemakkelijken

Het is belangrijk te onthouden dat coaches facilitators zijn, geen leiders. De sleutel is dat een coach als facilitator de ontwikkeling “gemakkelijker” maakt en goede vragen gebruikt om teamleden naar de juiste antwoorden te leiden en hen te faciliteren om met de juiste oplossingen te komen. Dit maakt leren door zelfontdekking mogelijk en moedigt werknemers aan verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren door het “hoe” te ontdekken. Op die manier helpt een coach werknemers te helpen hun optimale leerstijl te bepalen en een ontwikkelingsplan op te stellen om ervoor te zorgen dat het coachingproces optimaal werkt.

3. De juiste werkmentaliteit en -perspectief ontwikkelen

Een coach moet beginnen met het besef dat de werknemer het verdient gecoacht te worden. Daarbij is het belangrijk dat een coach zorgt voor het creëren van een veilige ruimte voor open, eerlijke feedback in twee richtingen. Door een leeromgeving te faciliteren en tweerichtingscommunicatie aan te moedigen, zullen werknemers eerder geneigd zijn coaching te aanvaarden. Coaches moeten vragen stellen als hoe werknemers zich vandaag voelen, en non-verbale signalen en lichaamstaal observeren om te beoordelen of de werknemer momenteel klaar is om coaching te aanvaarden.

Goede communicatie met de werknemer is noodzakelijk om coaching effectief te laten plaatsvinden, met betere resultaten tot gevolg. Dit betekent dat de coach informatie moet verzamelen op basis van de motivatie en prestaties van de werknemer en vaststellen welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn. Op die manier kan er worden gewerkt aan een nieuw werkperspectief die nieuwe groeimogelijkheden biedt.

Reacties zijn gesloten.